Organizacje

Zrzut_ekranu_2016-06-20_o_12.37.14.png{gspeech}

Bonifraterskie Centrum Zdrowia (Marysin - Piaski) 

Biuro: os. Marysin 1, 63-820 Piaski
tel. Centrala 65 57 19 054, fax 65 525 09 78
KRS:
0000343429

Bonifraterskie Centrum i Ośrodek Rehabilitacji świadczy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji: neurologicznej, ambulatoryjnej i dziennej dla dorosłych i dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Działają tu poradnie: rehabilitacyjna, neurologiczna i ziołolecznicza.

www.bonifratrzy.pl

{/gspeech}

neuropozytywni logo{gspeech}

Fundacja NeuroPozytywni

Biuro: ul. Synów Pułku 7, 01-354 Warszawa
tel. 22 121 58 93, 601 368 368, fax. 22 127 48 44
KRS:
000041906

... Jesteśmy neuropozytywni, to też znaczy, że jesteśmy pozytywni w życiu z chorobą, każdy codzienny rachunek zdarzeń dobrych i złych, przynosi wynik dodatni. Nie oznacza to, że będziemy chować głowę w piasek i udawać, że bólu nie ma. Śmierć jest częścią życia tak jak narodziny. Cierpienie nie ma jakiegoś wyższego celu, ono po prostu jest. Nie jest „po coś”, ono tylko i aż jest ...

www.neuropozytywni.pl

{/gspeech}

miedzy slowami{gspeech}

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"

Biuro: Gdynia 81-387, ul. Świętojańska 105/4
tel.  535 600 019, 501 595 211
KRS: 
0000374172

Chcemy przekazać zdrowym, że można porozumieć się z osobami dotkniętymi zaburzeniami komunikacji, tych ostatnich zaś przekonać, że mogą mówić i będą zrozumiani. Wystarczy empatia, cierpliwość i życzliwość z jednej strony, z drugiej zaś - odwaga i wiara w siebie.

Prowadzimy Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną "Żyć z afazją”, gdzie wspieramy chorych i ich opiekunów. Jesteśmy internetową platformą informacyjną i stacjonarnym ośrodkiem integracji w drodze do odzyskania zdrowia, samodzielności i niezależności.

www.miedzy-slowami.org.pl

{/gspeech}

 

600434_920577434727223_5248721768652545636_n.jpg{gspeech}

Lewaczka.pl - Udar Blog Kasi  

Adres: www.lewaczka.pl 

 

 

Nazywam się Kasia, a swoją lewaczkę.pl założyłam przez brak wiedzy i nadziei. Oraz głębokie przeświadczenie, że skoro ja ich nie mam, są też inni, którym przydałoby się wsparcie, choćby przez proste usłyszenie ‚hej, nie jesteś tu sam’ :) 

Wigilii 2014 roku nie pamiętam. Spędziłam ją na oddziale udarowym, w ciężkim stanie po udarze mózgu i z lewostronnym – stąd ‚lewaczka’ – niedowładem Miałam 25 lat i jeszcze nie wiedziałam, że ‚trafiło’ mnie coś, czego bym nie życzyła nawet najgorszemu wrogowi. 
{/gspeech}

Lekarze

Foto ISD{gspeech}

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, adiunkt w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 1998 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę naukową i kliniczną rozpoczęła w 2000 roku w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2004 roku obroniła pracę doktorską, a w 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012”. W 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu neurologii, zaś w roku 2011 – tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. W 2008 r. uzyskała certyfikat Commission for International Certification in Neurosonology, wydany przez European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Jest autorką i współautorką publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu.
Przedmiotem zainteresowań naukowych i klinicznych dr Iwony Sarzyńskiej-Długosz są choroby naczyniowe mózgu, rehabilitacja neurologiczna oraz neurosonologia.

{/gspeech}

Adam Kobayashi{gspeech}

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

kierownik Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog. Jest kierownikiem Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oraz pracownikiem II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Odbył staże w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii i Klinice Neurologii Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Odbył liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, przede wszystkim z zakresu chorób naczyniowych mózgu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w takich czasopismach jak Lancet, Lancet Neurology, Stroke i European Journal of Neurology, oraz licznych doniesień zjazdowych.

Członek Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej, Europejskiej Akademii Neurologii, gdzie pełni również funkcję sekretarza Panelu Naukowego Udaru Mózgu, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.
Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w tym udar mózgu, neuroradiologia interwencyjna i diagnostyczna , oraz metodologia badań klinicznych.

{/gspeech}

prof.Borkowska2

{gspeech}

Prof. dr hab. med. Alina Borkowska

 

prof rejdak{gspeech}

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

 
Musisz się zalogować aby móc skomentować ten artykuł

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony